Close

Adolf Loos – Dům nemá nic prozrazovat

Jeho stavby nalezneme ve Vídni, v Paříži, v Praze či Plzni. Na první pohled jsou to nenápadné snadno opomenuté odkazy velikána, jehož myšlenky fungují doposud.

Adolf Loos byl jedním z nejvýznamnějších architektů dvacátého století, přesto bývá mnohdy upozaděn soudobím autorem Mies van der Rohe. Ještě před nástupem funkcionalismu usiloval o funkční propojení architektury a interiéru. Nevytvářel pouze domy nýbrž bohatý komplex plný vizí. Ke 150. výročí jeho narození připravilo město Plzeň rozsáhlou rekonstrukci jeho městských bytů a řadu dokumentů.

Ornament a zločin

Psal se rok 1911, Adolf Loos stojí v centru Michalského náměstí ve Vídni, kde právě odhalil svou vizionářskou stavbu Café Museum. Lidé jsou znechuceni a pobouřeni architektonickou strohostí a bezdekorativností forem. Do této doby ve Vídni bujela ozdobná secese, která uchvacovala kolemjdoucí masivními vzory. Jen málo kdo by tušil, že zanedlouho minimalistické interiéry ovládnou trh a to až do 21.století.

Olomouc, Praha a Plzeň

V poválečné době vyprojektoval Adolf Loos společně se svým žákem vilu Konstandt v Olomouci, která prošla masivní rekonstrukcí a dostala tak trefnou přezdívku ,,Bílý hranol„. Útroby domu jsou již o něco pestřejší. Místnosti jsou koncipovány v modrých a zelených odstínech v kontrastu s ořechovým schodištěm. Pětipodlažní vila se čtrnácti různými výškovými úrovněmi se tak stala jedinečným funkcionalistickým klenotem města.

Na konci dvacátých let Loos dostane zakázku, kde vytvoří jednu ze svých nejlepších realizací a která ho konečně proslaví. V Müllerově vile v pražských Střešovicích dotáhl Loos svoji ideu celistvosti k dokonalosti. Loos na rozdíl od svého kolegy Miese van der Rohe nedostane neomezený rozpočet, jakožto ve Vile Tugendhat. Inspirací střešovické budovy je jednoduchý bílý kvádr s malými žlutými okny. Koncepce je založená na dramatickém střídání výšek jednotlivých místností podle jejich funkce i patřičného významu.

Později pracuje také v Plzni a to především na realizacích v centru města. Z původních osmi interiérů, jsou volně přístupné pouze čtyři z nich, ale přesto poskytují ucelený náhled do mysli pokrokového autora, který překonal svou dobu.