Close

30 příčin neúspěchu podle Napoleona Hilla

30 příčín neúspěchu podle Napoleona Hilla

Knih, přednášek, videí, webinářů a kurzů o osobním rozvoji a úspěchu dnes existují stovky a tisíce. Máme mentory, kouče i řečníky. Někteří jsou opravdovými mistry, někteří si jen přečetli pár knih. Zkrátka „osobní rozvoj“ je dnes oblast bohatá na zdroje i pozornost. My se dnes ale vrátíme ke kořenům, tam kde to začalo, k hlavnímu zdroji.

Americký spisovatel Napoleon Hill byl právě jedním z prvních, kdo se velmi komplexně osobním rozvojem a úspěchem v životě zabývali. I přesto, že je dnes tento obor rozsáhlý, jak už jsme zmínili výše, tak komplexních pohledů na úspěch, jako nám zanechal N. Hill, v 99 % dnešních publikací nenajdete. Hill většinu svého života analyzoval životy a aspekty úspěchu více než 500 bohatých a úspěšných mužů a své poznatky pak zpracoval do knihy „Myšlením k bohatství“, která se stala americkým bestsellerem. V jeho případě tedy nejde o teorii vyčtenou z jiných knih, ale o skutečně v praxi získané poznatky z životů skutečně úspěšných lidí. Jednu část z uvedené knihy vám představíme v tomto článku – je to 30 hlavních nedostatků, které zapříčiňují neúspěch, pokud se snažíme něčeho hodnotného a velkého v životě dosáhnout:

1.) Nepříznivé zděděné dispozice – Slabý mozkový potenciál je něco, s čím se dá jen těžko něco udělat. Je to první a poslední příčina neúspěchu v tomto seznamu, kterou nelze napravit tak lehce, jako ostatní. Avšak Napoleon Hill má i na tento nedostatek recept. Nazývá se „mozkový trust“ a co přesně to znamená, si popíšeme v příštím článku.

2.) Nejasně definovaný životní cíl – Jde patrně o naprosto zásadní příčinu neúspěchu 98 % neúspěšných lidí.

3.) Nedostatek ctižádosti pozvednout se nad průměr – Ten, komu je lhostejné v životě postupovat vpřed a není ochoten za to platit, nemá na úspěch žádnou naději.

4.) Nedostatečné vzdělání – V žádném případě zde není míněno akademické vzdělání. Hill tvrdí, že „Vzdělaný člověk je ten, kdo se naučil získávat to, co od života žádá, aniž by narušoval práva ostatních. Lidé nejsou placeni za to, co vědí, ale především za to, jak nakládají s tím, co vědí.“

5.) Nedostatek disciplíny – Než budete moci ovládnout svět, musíte nejprve ovládnout sami sebe.

6.) Chatrné zdraví – Bez pevného zdraví nikdo nedosáhne vynikajících úspěchů. Mnoho příčin zdravotních problémů lze dostat pod kontrolu. Je to především: přejídaní se, nezdravé jídlo, negativní myšlení, nadměrný sex, nedostatek pohybu, nedostatek čerstvého vzduchu.

7.) Špatný vliv prostředí v dětství – Většina kriminálníků má kořeny svého deformovaného charakteru v dětství. Během tohoto období se formuje celá řada našich rysů, které mají v pozdějším věku výrazný vliv na naše chování a pocity. Pro práci s nimi se musíte obrnit vůlí.

8.) Otálení – Jedna z nejběžnějších příčin neúspěchu. Neúspěšný život často prožíváme proto, protože čekáme na „pravý čas“, abychom se pustili do něčeho, co stojí za to. Nečekejte. Čas nebude nikdy „ten pravý“. Začněte okamžitě a použijte nástrojů, které máte po ruce – ty lepší získáte cestou.

9.) Nedostatek vytrvalosti – Znáte to, do něčeho se pustíte s nadšením, ale nedotáhnete to do konce. Mnoho lidí má sklon se vzdávat, jakmile narazí na první překážku. Vytrvalost nelze ničím nahradit. Musíte být vytrvalejší než váš neúspěch. Jednou se vzdá, zcela jistě.

10.) Negativní osobnost – K úspěchu je potřeba společného úsilí ostatních lidí. Negativní osobnost nepodněcuje ke spolupráci.

11.) Nezvladatelný pohlavní pud – Možná vám to přijde trochu vtipné, ale nenechte se mýlit. Sexuální energie je nejmocnější ze všech stimulů, které nás pohánějí k činnosti. A jako taková musí být pod kontrolou. Její energii pak lze využít a odvést ji užitečným směrem.

12.) Nekontrolovatelná touha získat „něco za nic“ – Tzv. hráčský instinkt vás může dovést k neúspěchu velmi rychle.

13.) Nerozhodnost – Nerozhodnost a její sestra otálení (číslo 8). Kde se nachází jedna, lze obvykle najít i druhou. Úspěšní lidé docházejí ke svým rozhodnutím rychle a pokud je mění, tak velmi uvážlivě. Neúspěšní se rozhodují velice pomalu a často svá rozhodnutí mění.

14.) Strach – Napoleon Hill popsal 6 různých druhů strachu, které je potřeba přemoci, abyste tuto překážku z cesty za úspěchem mohli odškrtnout. Představíme vám je v některém z následujících článků.

15.) Špatný výběr životního partnera – Další velmi častá příčina neúspěchu. Není-li tak intimní vztah harmonický, pak předznamenává neúspěch.

16.) Přehnaná opatrnost – Člověk, který nic neriskuje, se musí obvykle spokojit s tím, co zbyde. Ale pozor, přehnaná opatrnost je stejně špatná, jako neopatrnost.

17.) Špatný výběr obchodních partnerů – Ať už jde o zaměstnavatele, nebo kolegu v byznysu, vybírejte si ty inteligentní a úspěšné.

18.) Pověra a předsudek – Pověra je formou strachu. Úspěšní lidé mají mysl otevřenou a ničeho se nebojí.

19.) Nevhodná volba povolání – Nebudete úspěšní, pokud se necháte vysilovat prací, kterou nemáte rádi.

20.) Rozptýlenost – Všeuměl jen zřídka umí něco opravdu dobře. Soustřeďte se na jediný cíl a věnujte mu vše.

21.) Rozhazování peněz – Marnotratník nedosáhně úspěchu, protože mu hrozí chudoba. Jako chudí nebudete svobodní ve svých volbách, ani ve svém myšlení. Zvykněte si systematicky šetřit a dávejte stranou určité procento svých příjmů.

22.) Nedostatek entuziasmu – Bez nadšení není člověk přesvědčivý. I to je důvod, proč věnovat pozornost příčině číslo 19.

23.) Nesnášenlivost – Nesnášenlivost zužuje obzory. Neubližujte si. Ať už jde o nesnášenlivost náboženskou, rasovou či politickou, bude vás v cestě za úspěchem brzdit.

24.) Nestřídmost – Jídlo, pití, sex. Nemírné holdování čemukoliv úspěchu nepřeje.

25.) Neschopnost spolupracovat – Tato příčina připravuje lidi o šance, a to, jak asi chápete, je v cestě za úspěchem nemalá komplikace.

26.) Moc nezískaná vlastním úsilím – Co jste si sami nevybudovali a čeho jste sami nedosáhli, s tím neumíte zacházet. Je to jako darované peníze VS vydělané peníze. Kterých si intuitivně budete více vážit? Moc v rukou těch, kteří ji nedosáhli postupně, bývá často zhoubná.

27.) Vědomá nepoctivost – Člověk může být pod tlakem okolností, které nemá pod kontrolou, dohnán k nepoctivosti, aniž by si tím nutně trvale uškodil. Ale pro člověka, který ne nepoctivý z vlastní vůle, není žádná naděje.

28.) Sobectví a marnivost – Vlastnosti, které nejsou s úspěchem slučitelné.

29.) Myslet místo vědět – Domněnky, dohady a předčasné závěry, to není styl uvažování, který vás dovede k úspěchu.

30.) Nedostatek kapitálu – Běžná příčina těch, kteří se pouštějí do podnikání poprvé a navíc bez dostatečného rezervního kapitálu, který by tlumil jejich omyly a nezdary.

Napoleon Hill k těmto bodům dodává, že tragédie z nich plynoucí zažije každý, kdo se o něco pokusí a neuspěje. Takže pokud je vám některá příčina povědomá, patrně jste chtěli něčeho dosáhnout, a to samotné je vám ke cti. Jak z toho ale ven? N. Hill radí „Sami nebo s někým, kdo vás dobře zná, projděte tento seznam a pokuste se najít příčinu vašeho neúspěchu. Většina lidí na sebe nedokáže pohlédnout očima druhých. Možná jste jedním z nich.“

Zásadní pro úspěch v životě je znát sám sebe. Pro ty, kdo v poznávání sebe sama tápou, sestavil Hill sebeanalytický dotazník, který si můžete projít jako další krok v osobním rozvoji. Než se na něj vrhnete, dejte si čas na to, projít si důkladně tento seznam, přijít na příčiny, které se týkají vás a začít přemýšlet, jak je eliminovat. Hodně štěstí!

Napoleon Hill Flexinit
Napoleon Hill, r. 1913 (Zdroj: Wikipedie)