Close

Sebeanalytický dotazník: 26 otázek k cestě za úspěchem

Sebeanalytický dotazník k cestě za úspěchem

V článku 30 hlavních příčin neúspěchu jsme vám představili seznam nejčastějších nedostatků, které brání lidem v cestě za úspěchem a bohatstvím podle amerického spisovatele Napoleona Hilla. Pokud jste zmíněný článek ještě nečetli, doporučujeme si nejdříve přečíst ten.

Tímto článkem, který je další částí knihy „Myšlením k bohatství“, na něj navazujeme a společně vám pomohou být v životě zase o něco úspěšnější.

Člověk jde v životě buď dopředu, přešlapuje na místě, nebo se vrací zpět. Pokud je vaším cílem postupovat vpřed, pak vám každoroční analýza ukáže, jakého pokroku jste dosáhli. Zároveň vám odhalí oblasti, kde jste případně udělali kroky zpět. Postup vpřed nemusí být skokový, i pozvolný pokrok je v pořádku, ale je měli byste jít stále vpřed. Sebeanalytický dotazník podle Napoleona Hilla sestává z těchto 26 otázek, na které byste si měli odpovědět (jednotlivé otázky jsou psány z pohledu muže pouze pro jejich zjednodušení, samozřejmě jsou stejně tak určeny ženám, jako mužům):

 1. Dosáhl jsem cíle, který jsem si vytyčil ve svém plánu na tento rok? (Doplnění: Autor v knize apeluje na stanovování ročních cílů.)
 2. Poskytoval jsem nejlepší možné kvality, jaké jsem byl schopen, nebo jsem mohl tyto služby v něčem zlepšit?
 3. Vyznačovalo se mé vystupování pokaždé duchem harmonie a spolupráce?
 4. Dopustil jsem, aby byla moje výkonnost snižována věčným otálením? A jestliže ano, do jaké míry?
 5. Změnil jsem se k lepšímu? A jestliže ano, v čem?
 6. Řídil jsem se důsledně svými plány a dotáhl jsem je do konce?
 7. Rozhodoval jsem se při všech příležitostech rychle a jasně?
 8. Dovolil jsem, aby nějaký strach či obavy ovlivnily moji výkonnost?
 9. Byl jsem přehnaně opatrný nebo neopatrný?
 10. Byly vztahy mezi mnou a mými pracovními partnery dobré nebo napjaté? Pokud nebyly dobré, bylo to mou vinou?
 11. Promrhal jsem část své energie tím, že jsem se nedokázal soustředit?
 12. Měl jsem ve všech situacích mysl otevřenou a byl jsem vždy tolerantní?
 13. Podařilo se mi zlepšit se ve své práci?
 14. Byl jsem v něčem nestřídmý?
 15. Projevil jsem, ať už otevřeně nebo skrytě, sobectví v nějaké formě?
 16. Bylo mé chování k mým společníkům takové, aby v nich vzbuzovalo respekt?
 17. Byly mé názory a rozhodnutí založeny na dohadech nebo na přesné analýze a přemýšlení?
 18. Navykl jsem si efektivně plánovat svůj čas, své výdaje a své přijmy?
 19. Kolik času, který jsem mohl lépe využít, jsem věnoval neužitečnému úsilí?
 20. Jak bych mohl jinak rozvrhnout svůj čas a změnit své zvyky, abych během příštího roku dosahoval lepších výsledků?
 21. Provinil jsem se svým chováním v něčem proti svému svědomí?
 22. Pracoval jsem více a lépe, než kolik bylo mou povinností?
 23. Byl jsem k někomu nespravedlivý? A jestliže no, v čem?
 24. Kdybych byl letos svým vlastním zákazníkem, byl bych s prací, kterou jsem odvedl, spokojen?
 25. Vykonávám to pravé povolání? A když ne, proč ne?
 26. Byl můj zaměstnavatel s poskytnutými službami spokojen? A jestliže ne, proč ne?

Toto hodnocení je nutné provést poctivě a ideálně si ho nechat zkontrolovat někým, kdo se nebude bát vás otevřeně soudit. Autor v knize radí provádět test jednou ročně ke konci roku, avšak my bychom doporučili s drobnou úpravou otázek provádět test 1x za čtvrtletí. Rok je dlouhá doba a pro začátečníky v osobním rozvoji a lidi, kteří ještě nemají vytrénovanou soustředěnost na své cíle, může být roční připomínka již velmi pozdě.